اولين سخن

ژانویه 24, 2008

gol.jpgخانمانسوز بود آتش آهی گاهی

                                                                                                                                                                        ناله ايی می شكند پشت سپاهي گاهي

هستي ام سوختی از يك نظر ، اي اختر عشق

                                                                                                                                                                        آتش افروز شود برق نگاهي گاهي

روشنی بخش از آنم كه بسوزم چون شمع

                                                                                                                                                                        رو سپيدي بود از بخت سياهي گاهي

چشم گريان مرا ديدي و لبخند زدي

                                                                                                                                                                        دل برقصد ببر      از شوق گناهي گاهي

اشك در چشم فريبنده ترت مي بينم

                                                                                                                                                                    در  دل موج ببين صورت ماهي گاهي

زردرويي نبود عيب ، مرانم از كوي

                                                                                                                                                                         جلوه بر قريه دهد خرمن كاهي گاهي 

دارم اميد كه با گريه دلت نرم كنم

                                                                                                                                                                         بهر طوفانزده سنگي است پناهي گاهي

Advertisements

Hello world!

ژانویه 24, 2008

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!